Płyn poślizgowo-czyszczący do blatów strugarek 0,75L

32,00 

płyn poślizgowy do blatów strugarek

2 w magazynie

Opis

Płyn poślizgowo-czyszczący do blatów strugarek, pilarek i frezarek

 • Preparat poślizgowy do neutralizacji żywicy 0,75L ,  do blatów: strugarek, wyrówniarek, grubościówek, pilarek stołowych i taśmowych
 • Używać do czyszczenia elementów maszyn zabrudzonych żywicą
 • Doskonale zapobiega obklejaniu się pyłu drzewnego i trocin na elementach roboczych maszyn
 • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych
 • Neutralizuje żywice
 • Pozwala na utrzymanie w czystości pokręteł i wrzecion regulacyjnych oraz ograniczników wymiarowych.
 • Zapobiega i chroni przed korozją
 • Czyści elementy maszyn z żywicy
 • Wypiera wilgoć
 • Konserwuje elementy obrabiarek
 • Nie brudzi drewna
 • Nie zawiera wosku ani silikonu
 • Nie stwierdzono negatywnego wpływu na późniejsze lakierowanie oraz bejcowanie drewna obrabianego na maszynach konserwowanych preparatem
 • Istotne jest że nie plami i nie brudzi elementów obrabianych
 • Nie wpływa negatywnie na lakiery
 • Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia
 • Pojemność: 0,75 litrów

Płyn poślizgowo-czyszczący do blatów strugarek

W sprzedaży posiadamy również płyny poślizgowe innych firm

https://gizmogaraz.pl/produkt/wurth-holzgleit-srodek-poslizgowy-do-blatow-strugarek-1l/

Sposób użycia:

Preparat należy nanosić na powierzchnię blatów maszyn roboczych natryskowo lub za pomocą butelki z spryskiwaczem, zabrudzone elementy maszyn można również spryskać lub preparat nałożyć pędzlem. Po ok 2 minutach nadmiar środka należy wytrzeć z blatów, można to zrobić  suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, pozostałe części maszyn nie wycieramy.

Uwaga

Preparat poślizgowo czyszczący  nie może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu,  dlatego preparat nanosimy wyłącznie tylko na stalowe bądź żeliwne elementy maszyn. W przypadku stosowania na powierzchniach malowanych należy najpierw przeprowadzić test kompatybilności powłok z preparatem poślizgowym.

Niebezpieczeństwo !!!

Zawiera: Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykkliczne, <2% aromatyczne: Węglowodory, C9, aromatyczne: biały olej mineralny (ropa naftowa).

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH-066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania mgły lub par.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 + P331 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem!!!!!!!!!!

P304 + P340 + P312 W przypadku dostania się do dróg oddechowych należy bezzwłocznie   wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem !!!!!

P331 Nie wywoływać wymiotów.

Płyn poślizgowo-czyszczący do blatów strugarek

Producent P.H.P. „TF-CHEM”

Płyny poślizgowe są używane głównie w procesie strugania drewna, aby ułatwić przesuwanie materiału przez narzędzie oraz zapewnić gładką powierzchnię. Istnieje kilka rodzajów płynów poślizgowych, z których możesz skorzystać w zależności od preferencji i potrzeb:

 1. Olej do strugarek: Wiele osób stosuje oleje mineralne lub syntetyczne jako płyn poślizgowy. Mogą one być aplikowane bezpośrednio na obrabianą powierzchnię lub na ostrze narzędzia. Niestety są też minusy używania olejów, o ile poślizg jest dobry mogą pozostawać na drewnie odrobiny oleju, który może popsuć nam efekt nakładania bejc i lakierów w późniejszym procesie.
 2. Płyny do strugania: Dostępne są także specjalne płyny przeznaczone do użycia w procesie strugania. Zwykle są one opracowane specjalnie dla tego celu i mogą zapewnić doskonały poślizg oraz ochronę narzędzi.
 3. Wosk do strugarek: Niektórzy preferują stosowanie wosków, które są aplikowane na prowadnice strugarek lub na obrabianą powierzchnię, aby zwiększyć poślizg i uzyskać gładką wykończoną powierzchnię.
 4. Emulsje wodne: Emulsje wodne, często oparte na wodzie i dodatkach smarnych, mogą być również używane jako płyny poślizgowe w procesie strugania.
 5. Smary stałe: Niektórzy rzemieślnicy stosują także smary stałe, które są aplikowane na powierzchnię obrabianą lub na narzędzia strugarskie.

Przed wyborem płynu poślizgowego warto zawsze przeczytać instrukcje producenta narzędzi oraz dokładnie zapoznać się z właściwościami i zaleceniami dotyczącymi stosowania danego produktu. Ważne jest również, aby pamiętać o bezpieczeństwie podczas pracy z materiałami i narzędziami.

LAN000.064.22